Bruk av tjenestebil

Godkjent av: utdrag fra loven

Formål

Nedenfor gis i hovedtrekk hvilke retningslinjer som gjelder ved bruk av statens tjenestebiler.

Hjemmel

Hjemmelen for bruk av tjenestebil står i «Alminnelige bestemmelser om bruk av statens motorvogner» av 11. desember 1981. Disse finnes i Statens personalhåndbok punkt 10.21.1

Bruk av statens motorvogner

Statens motorvogner skal bare nyttes i statens tjeneste. I helt spesielle tilfeller kan Eiendomsdirektøren gi dispensasjon når tjenesten eller tjenestemannens velferd krever det. Spørsmålet om dispensasjon gjelder alle kjøretøyer tilhørende UiB; institutter/avdelinger så vel som Transport- og materiellseksjonen. Statens motorvogner kan ikke stilles til rådighet for studenter i forbindelse med velferdstiltak.Passasjerer må være i tjenestereise, reise i oppdrag for staten eller på statens bekostning. Tjenestebil skal bare nyttes når det er den hurtigste og billigste reisemåte for staten, alle utgifter sett under ett. Bruk av institutters/avdelingers egne kjøretøyer avtales med vedkommende ansvarlige for kjøretøyer på instituttet/avdelingen. Ved spørsmål om velferdsbruk, Jf. 1. avsnitt i dette punktet.

Bruker av statens motorvogner

Statens motorvogner skal bare brukes av statens tjenestemenn. Med tjenestemenn menes:

 • ansatte ved institusjonen (faste og midlertidige)

 • personale innleiet til institusjonen

 • stipendiater ved institusjonen (ansatte såvel som eksternt finansierte)

 • gjesteforskere/gjesteforelesere

 • eksternt finansierte forskere

 • studenter/utvekslingsstudenter i forbindelse med ekskursjoner/feltarbeid eller oppdrag for institusjonen

Forsikring

Staten er selvassurandør. Ved kjøring utover landets grenser er det adgang til å tegne ansvarsforsikring for enkeltpersoner. Tjenestemennenes erstatningsrettslige stilling ved personskade er regulert i Fellesbestemmelsenes § 24, se Statens personalhåndbok punkt 4.3.4.

Skader på tjenestebil

Instituttet/avdelingen må selv dekke de skadene som tjenestemann forårsaker enten kjøretøyet tilhører instituttet/avdelingen eller Transport- og materiellseksjonen. Ved kollisjoner/skader hvor andre er involvert skal saken sendes til behandling ved Eiendomsavdelingen.

Misbruk

Nærmere opplysninger: Eiendomsavdelingen (Ketil Thorbjørnsen)

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. februar 2017 13:33:43

overskrifter nytt format

Agnethe Erstad Larsen

 1. oktober 2013 14:12:17

overskrifter nytt format

Agnethe Erstad Larsen

 1. oktober 2013 14:10:37

overskrifter nytt format

Agnethe Erstad Larsen

 1. oktober 2013 14:05:00

overskrifter nytt format

Agnethe Erstad Larsen

 1. april 2011 10:04:36

overskrifter nytt format

Agnethe Erstad Larsen